ข้อมูลครู บุคลากร

Category: รอบรั้วโรงเรียน Published: Thursday, 30 January 2020 Written by Super User

 

ข้อมูลครู บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง


นายรุ่ง บัวขม

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางอารีย์ พงค์สุวรรรณ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายประวิทย์ ปาลี

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ

ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางวิมลรัตน์ สมบัติใหม่

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางศรีพรรณ กล้าจริง

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวฉัตรสุดา หาญประกอบสุข

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางอภิญญา มัชวงค์

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางแสงดาว ก้อนเขื่อน

ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวลลิตตา ภักดีวานิช

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางสาวปิยนุช สติแน่

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -


นายณัฐวุฒิ เป็งคำ

ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นายชัยณรงค์ อินธิยะ

ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา


นายเมธาสิทธิ์ จักษุธารา

นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -


นางสาวตรีทิพ ต้นสูง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวเบญจวรรณ คำศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
Hits: 3656

แหล่งเรียนรู้