JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

No result.

Interactive English Classroom

           ห้องเรียนภาษาอังกฤษของโรงเรียนวัดบ้านม้า นอกจากจะตกแต่งด้วยสีสันสีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว

ยังสามารถให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาไปในตัวด้วย เช่น บอร์ด I spy with my little eyes. มีคำศัพท์ เขียนอยู่ เด็ก ๆ

ก็จะใช้เวลาอ่านศัพท์ แล้วหาในบอร์ดว่าของสิ่งนั้นอยู่ตรงไหน ~ และมีมุม Recording สำหรับเด็ก ๆ ได้ฝึกพูดนำเสนอ

เป็นภาษา

อังกฤษ บอกเลย ห้องเรียนนี้ทีแต่ความสนุกค่ะ

 

           English Class room at Watbanma school which an interactive classroom was decorated with colorful

to encourage student learning skills. They can practice English skill all the time through the display such as

“I spy with my little eyes.” They read the word and search where it is on the board. We also have the

Recording corner to present any English work. This is a such fun classroom!!

          ดำเนินการสอนโดย คุณครูลลิตตา ภักดีวานิช  (ครูอริส)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกันทำกิจกรรมสะเต็มศึกษา "ก่อร่างสร้างตึก" ประจำปีการศึกษา 2562

                โดย คุณครูศรีพรรณ กล้าจริง

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาต้อนต้น

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาต้อนต้น

ครูชนันท์ธิดา ประพิณ ครูโรงเรียนวัดบ้านม้า จัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการสอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.1 กิจกรรม “Unplugged Coding” เรียนรู้การเขียนโค้ด ด้วยกิจกรรมอันปลั๊ก มีสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เล่นและเรียน เป็นกิจกรรมพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เน้นการรู้จักคำศัพท์ และฝึกทักษะการคิดคำนวณโปรแกรมเบื้องต้นผ่านรูปแบบกิจกรรม ในชีวิตประจำวัน เช่น การเล่านิทาน การวาดรูป การเล่นเกมกลางแจ้ง การทำอาหาร ซึ่งเหมาะกับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบ้านม้ามีการสนับการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นอีกตัวอย่างของการเรียนรู้ของนักเรียน

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันคริสมาสต์ และวันขึ้นปีใหม่ 2563

กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 25 ธ.ค. 62 นายรุ่ง บัวขม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูร่วมจัดกิจกรรม วันคริสมาส เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ภายในงานกิจกรรมีการแสดง แจกของขวัญ และจัดนิทรรศการตามห้องเรียน เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวันสำคัญของศาสนาคริสต์ ทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นให้นักเรียนเรียนรู้จากประการณ์ที่หลากหลาย ผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรม ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกฝ่าย และภาคีต่าง ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนวัดบ้านม้า จัดกิจกรรม ” ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ” ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารโรงเรียนวัดบ้านม้า โดยมี นายรุ่ง บัวข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานดังกล่าว กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย และให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออก มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทางโรงเรียนขอขอบคุณภาคีทุกฝ่ายที่ร่วมจัดการในครั้งนี้

คลิกเพื่อดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้าน

นักเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้าน

วันที่ 24 ก.พ. 2562 โรงเรียนวัดบ้านม้านำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้าน ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กชายรวีวัฒน์ อุปะละสัก (ป.6) และ เด็กชายณฐรักษ์ ขันอัสวะ (ป.4)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์

แหล่งเรียนรู้