ผู้บริหาร

Category: รอบรั้วโรงเรียน Published: Thursday, 30 January 2020 Written by Super User

 

ชื่อ-สกุล :

นาย รุ่ง    บัวขม

ตำหน่ง :

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประเภท :

ข้าราชการครู

วิทยฐานะ :

ชำนาญการพิเศษ

สังกัด :

สพป.ลำพูน เขต 1

โรงเรียน :

วัดบ้านม้า 

Hits: 2369

แหล่งเรียนรู้