ติดต่อเรา

Category: รอบรั้วโรงเรียน Published: Thursday, 30 January 2020 Written by Super User


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดบ้านม้า

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1051510016
รหัส Smis 8 หลัก :
  51010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  510016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านม้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbanma
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านม้า
ตำบล :
  ศรีบัวบาน
อำเภอ :
  เมืองลำพูน
จังหวัด :
  ลำพูน
รหัสไปรษณีย์ :
  51000
โทรศัพท์ :
  053090559
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ :
Facebook :
กลุ่มโรงเรียน :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีบัวบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

 

Hits: 3740

แหล่งเรียนรู้