JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

No result.

นักเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้าน

นักเรียนร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้าน

วันที่ 24 ก.พ. 2562 โรงเรียนวัดบ้านม้านำนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้าน ผลการแข่งขันปรากฏว่า เด็กชายรวีวัฒน์ อุปะละสัก (ป.6) และ เด็กชายณฐรักษ์ ขันอัสวะ (ป.4)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบปัญหาวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ในงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปีที่ 11 ระดับภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์

แหล่งเรียนรู้